Sách Linh Kona - Nghề môi giới bất động sản

Trải qua năm thứ 15 làm nghề môi giới bất động sản, Linh Kona đã tích lũy những bài học kinh nghiệm, những câu chuyện, những tình huống và nhiều kỹ năng giúp anh chị em đồng nghiệp cùng nhau nỗ lực học tập, phát triển nghề mà đi từ gốc là phát triển bản thân.

Hy vọng bộ sách Nghề Môi Giới Bất Động Sản do Linh Kona viết sẽ là những người bạn tuyệt vời dành cho tất cả anh chị em đồng nghiệp làm môi giới cả nước.

Linh Kona
Zalo 0907 910 618